Trọn Bộ Oxford Phonic Reader PDF+MP3+Video

?Oxford Phonics World Readers là bộ truyện Anh ngữ 5 cấp độ do NXB Oxford University Press ấn hành dành cho các bạn nhỏ học Phonics tiếng Anh.
⚡️Toàn bộ 5 cấp độ gồm 15 quyển và 15 file nghe Mp3.
Sách in cực mới, nét, đẹp, 100% giống ảnh chụp
⚡️Dưới đây là danh sách các cuốn trong bộ Complete 5 Levels Set:
Phonics World Readers Level 1
– Rabbit’s House
– The Picnic
– What I Want
Phonics World Readers Level 2
– At the Farm
– Fun in the Mud
– No Jam!
Phonics World Readers Level 3
– A Day with Mom
– At the Bay
– I Am a Spy!
Phonics World Readers Level 4
– A Nice Trip
– Fun Day at School
– On a Ship
Phonics World Readers Level 5
– Dawn’s Hiccups
– I Love the City!
– The Painter Is in Town

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0925.363.678
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)