Toefl -primary -step 1 +step 2

Giới thiệu về bộ sách Toefl Primary + hướng dẫn lộ trình ôn dành cho các anh chị phụ huynh có các bạn nhỏ từ 8-11 tuổi (bậc tiểu học Việt Nam).

Bộ sách 10 cuốn (2step mỗi step 5 quyển) sẽ gồm 3 nhóm sách:
– Nhóm A: 6 cuốn của 2 step học theo chủ điểm (book 1-2-3 ở mỗi STEP).
– Nhóm B: 2 cuốn practice test (bộ luyện thi cuối mỗi step)
-Nhóm C: 2 cuốn Preparation book for Toefl Primary step 1,2 dạy các kĩ năng theo chủ đề, kèm theo 2 full test.

Cách ôn luyện:
– Tài liệu nhóm A được học theo thứ tự Step 1 –> Step 2; Step 1 học theo thứ tự các Book 1 –> Book 2 –> Book 3, tương tự với Step 2.
– Tài liệu nhóm B là tài liệu luyện thi cuối mỗi Step của nhóm A, cứ học xong 3 cuốn của Step 1 ở nhóm A thì làm 1 cuốn practice ở nhóm B.
-Tài liệu nhóm C là tài liệu bao gồm cả chủ đề và 2 full test nên có thể học bổ sung có thể học song song với8 cuốn nhóm A+B.

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0925.363.678
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)