Academy star 3 (PDF +Audio +Teacherbook)

Sách học sinh. Các hoạt động tham gia, theo ngữ cảnh làm cho thực hành ngôn ngữ có ý nghĩa và có mục đích, và thực hành viết được thiết kế đặc biệt hỗ trợ học sinh ở mọi cấp độ bằng văn bản một cách độc lập.sách bài tập cung cấp thực hành bằng văn bản từng bài học về các dạng cấu trúc, từ vựng cốt lõi và kỹ năng đọc và viết để củng cố nội dung

 

 

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0925.363.678
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)