Tin vui Phụ Cấp Thâm Niên Cho Giáo Viên

Hiện tại, chính sách tiền lương và phụ cấp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện theo quy định của Chính phủ. Theo đó, các chính sách về chế độ tiền lương (trong đó có chế độ phụ cấp thâm niên) đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành cho đến khi có các quy đinh hướng dẫn mới” – ông Đặng Văn Bình cho hay.

Theo quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018: Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề, trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức.

Luật Giáo dục 2019 ghi rõ: Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ”. Tuy nhiên, do lùi thời điểm thực hiện chính sách tiền lương mới nên nhiều địa phương băn khoăn về việc chi trả PHỤ CẤP THÂM NIÊN đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thế nào sau ngày 1/7. Liên quan đến vấn đề này, ông Đặng Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết:Chế Độ Phụ Cấp thâm niên đối với nhà giáo được quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011, sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC- BLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 2446/BGDĐT ngày 6/7/2020 báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo. Bộ GD&ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.  

Trả lời